Obchodní právo

PDF Tisk Email
  • obchodní smlouvy
  • vymáhání pohledávek z obchodního styku
  • zastupování klientů před soudy, správními orgány
  • zakládání obchodních společností, jejich změny a zrušení
  • zvyšování a snižování základních kapitálů
  • převody obchodních podílů ve společnosti
  • příprava všech dokumentů nezbytných pro provedení zápisů v obchodním rejstřík
  • směnky, šeky, cenné papíry
  • insolventní řízení, příprava insolvenčního návrhu