Občanské právo

PDF Tisk Email
  • vymáhání pohledávek
  • občansko právní smlouvy (kupní smlouvy, smlouvy o dílo, nájemní smlouvy, smlouvy o nájmu bytu)
  • převody nemovitostí – příprava kupních smluv, darovacích smluv, zastupování před katastrálními úřady
  • zastupování před soudy, správními orgány
  • spotřebitelské smlouvy
  • zastupování spotřebitelů
  • vypořádání podílového spoluvlastnictví
  • věcná břemena
  • bezdůvodné obohacení