Formy spolupráce

PDF Tisk Email

Dlouhodobá spoluprace

  • Právní konzultace
  • Komplexní právní revize smluv a dalších dokumentů společnosti
  • Zastupování v soudních a jiných řízeních

Ad hoc
Jedná se o jednorázové poskytování právní služeb pro konkrétní případ zahrnující zejména:

  • Konzultace a právní poradenství
  • Vyhotovení listin (smlouvy, podání, návrhy, žaloby...)
  • Zastupování před soudy a jinými orgány
  • Právní rozbor, návrh a relizace řešení