Úvodní informace

PDF Tisk Email
  • Advokát poskytující právní pomoc v široké oblasti práva, zahrnující právo obchodní, občanské, rodinné, trestní i správní
  • Osobní přístup a hledání řešení prostřednictvím ověřených metod, s invencí tam, kde je nezbytné respektovat individuální situace
  • Poskytování právních služeb je vedeno snahou pomoci klientovi předvídat a vyhodnotit možná rizika a volit adekvátní postupy
  • Právní služby jak ve formě konzultací, právních analýz jednotlivých situací, tak ve formě sepisu smluv, dohod, a jiných právních dokumentů
  • Zastupování klientů v řízeních před soudy ve věcech civilních, trestních či správních, stejně jako před dalšími úřady státní správy a samosprávy
  • Otevřenost ke klientovi odrážející se ve věcném a střízlivém vyhodnocení situace, vedeném snahou o maximální ochranu klientových práv a oprávněných zájmů